सभी विषयों के सामान्य ज्ञान के प्रश्न उपलब्ध है।

इतिहास के सामान्य ज्ञान के विषय

मध्य भारत ​

आधुनिक भारत ​​

ऐतिहासिक स्थल ​

विख्यात व्यक्तित्व ​

प्रमुख युद्ध ​

भूगोल के सामान्य ज्ञान के विषय

पृथ्वी

वायुमंडल

सामान्य ज्ञान के कुछ तथ्य वाले विषय

वैज्ञानिक तथ्य

ऐतिहासिक तथ्य

आर्थिक तथ्य

पौराणिक तथ्य

विज्ञान सम्बंधित सामान्य ज्ञान

रसायन विज्ञान

भौतिक विज्ञान

मनो विज्ञान